Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny

Zine Tours

E-post: post@zinetours.no
Telefon: 918 17 129

Visum utvides fra 3 til 12 mnd / Permit of residense extended from 3 to 12 months

English text will follow below the norwegian text.

Hus eiere i Tyrkia kan nå få visum for 12 måneders sammenhengende opphold. Ifølge de gamle reglene så kunne man være sammenhengende i Tyrkia 3 mnd, for så å måtte vente 3 mnd før neste innreise på vanlig turistvisum.

For de som har skaffet seg "blåboka" så vil ikke dette medføre noen endringer. Det er enda ikke avklart hvordan man går frem for å håndheve reglene, og hvordan eiendomsforholdet eventuelt skal dokumenteres.

Link til artikkel på slutten av artikkelen.

English text

House owners in Turkey can get residence permits for 12 months of continuous residence. According to the old rules, you could stay in Turkey for 3 months and then had to wait 3 months before the next entry on the normal tourist permit. For those who have acquired the "Blue Book" this will not result in any changes. It is still not clear how they will proceed to enforce the rules, and how property relations may be documented.

http://www.hurriyetdailynews.com/foreign-house-buyers-to-earn-one-year-residency-in-turkey.aspx?pageID=238&nID=44818&NewsCatID=349

Tilbake til forsiden

Utviklet av Prinfo Intermedia