Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny

Zine Tours

E-post: post@zinetours.no
Telefon: 918 17 129

Strømproblemer / Problems with power supply

English text will follow below

Vi har denne sommeren slitt med strømproblemer

Problemene har rammet alle beboerne i republic, og de skyldes dårlig strømforsyning inn til prosjektet. Problemet er todelt, og gjelder kabel og sikringer inn til vårt hovedskap, samt at forsyningen fra strømleverandøren sannsynligvis ikke helt holder mål. Etterhvert som flere og flere av de tidligere ubebodde leilighetene tas i bruk så har strømforbruket i prosjektet økt. Dette er hovedårsaken til at problemet har oppstått nå. Styret jobber med både en kortsiktig, og en permanent løsning på problemet.


This summer there has been some trouble with the power supply. The problem has included all the flats, and they are caused by insufficient power supply to the project. The problem is partly the cable, and the fuses in our main utility closet, and that the supply from the electrical company has not been made to handle the increasing demand for electricity. As more and more of the so far inhibited flats are being sold or rented out, the power consumption in the project has increased, this is the main reason the problem is occurs now. The Board is working on booth a temporary and a permanent solution to the problem.

Tilbake til forsiden

Utviklet av Prinfo Intermedia