Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny

Zine Tours

E-post: post@zinetours.no
Telefon: 918 17 129

Presisering av visumregler

Vikinghus har sendt ut informasjon om visumregler. Det hersker tydeligvis endel tvil om hvordan disse skal forstås både hos nordmenn og passkontrolører.

Vikinghus skriver følgende om visumreglene:

Det har i den siste tiden versert mange rykter om visumreglene i Tyrkia. Vi vet at det fortsatt oppstår situasjoner i passkontrollen på grunn av at flere av de som kontrollerer, ikke helt har fått med seg reglene.
For å gjøre det helt klart hva som gjelder, sender vi dere reglene, slik de er bestemt av Ministry of Foreign Affairs i Tyrkia. Merk dere at innholdet sier at du kan være 90 dager i landet i løpet av 6 måneder. Det må forstås slik at du også må være ute av landet i 90 dager i løpet av det halve året. Skal du være over 90 dager i løpet av et halvt år, må du ha \"Residence Permition\" eller den såkalte blåboka.

Tilbake til forsiden

Utviklet av Prinfo Intermedia