Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny

Zine Tours

E-post: post@zinetours.no
Telefon: 918 17 129

Dokumenter til årsmøtet 2018 er lagt ut på WEB

Documents for annual meeting is published on the WEB / English text will follow

Da ønsker vi alle velkommen til årsmøtet den 1 Oktober. Vi lagt ut alle dokumenter på medlemsområdet.

Møtet vil i år som i fjor bli holdt på Palma Rosa Hotell. Det er vikitg at så mange som mulig utsteder en fullmakt til noen som blir til å møte, vet du ikke om noen som blir til å møte er det også mulig å utstede fullmakten til styret, dvs du lar mottaker være blank. Vi anbefaler at du gir en personlig fullmakt til noen andre som møter dersom du kan.

Vi ses på møtet

English text

We would welcome you all to the annual meeting on October 1th. We have published all documents including finansial statements for 2017 on the web page.

The meeting will this year as last year be held at the Palma Rosa Hotel. It is important that as many as possible issues a power of attorney to someone who will attend. If you dont know anyone who is attending it is also possible to issue a proxy to the Board, than you leave the recipient filed empty. We recommend that you give a personal proxy to one of your neigbours if you can.

Se you at the meeting

Tilbake til forsiden

Utviklet av Prinfo Intermedia