Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny

Zine Tours

E-post: post@zinetours.no
Telefon: 918 17 129

Norge har inng?tt ny skatteavtale med Tyrkia

There will be no English translation as this news only affects Norwegians.

Norge har inng?tt ny skatteavtale med Tyrkia som inneb?rer flere endringer i forhold til dagens regler for deg som eier eiendom i Tyrkia. Skatteavtalen har virkning fra 1.1.12.

INNTEKT / FORMUE
Dersom du hadde leieinntekter eller andre inntekter knyttet til fast eiendom i Tyrkia, angav den gamle skatteavtalen at denne inntekten ikke skulle skattlegges i Norge. Dette endres i den nye avtalen. Inntekten blir skattepliktig b?de til Norge og til Tyrkia (inntekten var skattepliktig bare til Tyrkia i gammel avtale.)? For ? avverge dobbeltbeskatning m? Norge s? etter n?rmere regler innr?mme et fradrag i norsk skatt for skatt? som er betalt i Tyrkia p? samme inntekt.
Etter den gamle avtalen var fast eiendom i Tyrkia ogs? unntatt fra formuesbeskatning i Norge. Dette er endret i den nye avtalen. Fast eiendom i Tyrkia er n? ogs? skattepliktig som formue i Norge. Da Tyrkia? ikke utskriver skatt p? formue, vil det ikke oppst? dobbeltbeskatning.
Det gj?res oppmerksom p? at dette medf?rer at personer som flytter fra Norge og blir bosatt i Tyrkia uten ? ha emigrert fra Norge etter bestemmelsene i skatteloven, vil v?re formuesskattepliktig til Norge etter ordin?re regler. Dette representerer en endring i forhold til gjeldende avtale.

GJELD OG GJELDSRENTER
Som f?lge av at inntekt og formue tidligere ikke var skattepliktig til Norge, fikk en heller ikke fult ut fradrag for gjeld og gjeldsrenter. En konsekvens av endringen som nevnt over er at personer bosatt i Norge som eier fast eiendom i Tyrkia, ikke lenger skal ha avkortet sitt gjelds- og gjeldsrentefradrag ved ligningen i Norge. Dvs at en kan kreve fult fradrag for gjeld og gjeldsrenter

GEVINST VED SALG AV EIENDOM
Ved salg av eiendommen i Tyrkia er man skattepliktig til Norge, men det skal innr?mmes et fradrag i norsk beregnet skatt tilsvarende den eventuelle tyrkiske skatten som er betalt.
Har du kj?pt boligen f?r 2007 er den skattefri i Tyrkia etter 4 ?r. Ved kj?p etter 2007 er den skattefri etter 5 ?r i Tyrkia. Ferieboligen skattlegges ikke i Norge ved salg,? om du har eid ferieboligen i mer enn 5 ?r og brukt den som egen feriebolig i denne perioden.

Her kan du se hele avtalen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/skatteavtaler/skatteavtale-norge-tyrkia.html?id=412116

Takk til Vikinghus som gjorde oss oppmerksome p? dette. Styret i VR gj?r oppmerksom p? at det ikke er artikkelen, men teksten i linken som er fasit dersom det er noe vi har misforst?tt.

Tilbake til forsiden

Utviklet av Prinfo Intermedia