Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny

Zine Tours

E-post: post@zinetours.no
Telefon: 918 17 129

Maling / Painting

English text will follow below.

Styret har fått endel henvendelser om at beboerne i Republic etterlyser maling av prosjektet. Vi holder nå på å innhente tilbud fra forskjellige tilbydere.

Det tar tid å få dette kvalitetssikret, og vi har stilt endel harde krav, bla vedrørende garanti og etterarbeid i 5 år ! Det er ikke mulig å fremskynde dette da maling uansett ikke kan gjøres når solen er på sitt varmeste da den vil tørke for fort til å feste seg på underlaget, vi ser for oss at dette arbeidet kan påbegynnes i oktober/november.

The Board has received some comments regarding painting of the project. The board is in the process of collecting offers/tenders from several firms. This Board will then use some time to review the offers, regarding some of the demands i.e. 5 year warranty, and maintenance. It is not possible to rush the process as the painting cannot start until October / November because the sun is to hot to paint until then. If we paint now the paint will dry to fast to stick to the wall

Tilbake til forsiden

Utviklet av Prinfo Intermedia